26 April 2017
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Kwiecień 2017
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Ankieta

Logo Policja

 Herb Powiatu Człuchowskiego

 

XXXII Sesja Rady Powiatu Człuchowskiego

Sesja Rady Powiatu Człuchowskiego odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz 12.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie ul. Wojska Polskiego 1.

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Starosty o pracy międzysesyjnej.
4. Składanie interpelacji i zapytań.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu człuchowskiego – kierunki działania służb, straży i inspekcji,
- wystąpienia; Komendanta Powiatowego Policji w Człuchowie, Komendanta Powiatowego PSP w Człuchowie, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Człuchowie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie człuchowskim, Prezesa Człuchowskiego WOPR,
- opinia komisji bezpieczeństwa, porządku i obronności,
- dyskusja,
- przyjęcie informacji.

6. Projekt uchwały w sprawie  przyznania przez Powiat Człuchowski dofinansowania w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzykowie na zakup mobilnego samochodu ratowniczo-gaśniczego
- wystąpienie Skarbnika Powiatu,
- opinia komisji budżetu i rozwoju gospodarczego,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

7. Zmiany w budżecie Powiatu Człuchowskiego  na 2017 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030,
- wystąpienie Skarbnika Powiatu,
- opinia komisji budżetu i rozwoju gospodarczego,
- dyskusja,
- podjęcie uchwał.

8. Informacja o stowarzyszeniach funkcjonujących na terenie powiatu człuchowskiego, zarejestrowanych w Ewidencji Stowarzyszeń Starosty Człuchowskiego,
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Gospodarki i Integracji Europejskiej,
- opinia komisji budżetu i rozwoju gospodarczego,
- dyskusja,
- przyjęcie informacji.

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie,
 - wystąpienie  Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie,
- opinia komisji zdrowia i opieki społecznej,,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Oświadczenia i wnioski.
12. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Powiatu Człuchowskiego.