26 July 2017
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Lipiec 2017
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Ankieta

Logo Policja

UWAGA STUDENCI!

W związku z podpisaną przez Państwa umową o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" - finansowanego ze środków PFRON - Moduł II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w roku 2017 przypominamy, że dodatek na pokrycie kosztów kształcenia za semestr letni 2016/2017 zostanie wypłacony po przekazaniu do nas zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki.

 

Starostwo Powiatowe w Człuchowie informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. Beneficjentów programu pomocy prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

Starostwo Powiatowe w Człuchowie informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.


W 2017 roku będą realizowane następujące formy wsparcia:
Moduł I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, w tym:
Obszar A- likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B- likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz programowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu

Wzory wniosków Moduł I do pobrania w wersji doc:

- wniosek dla osoby pełnoletniej doc

- wniosek dla podopiecznego  doc

-wkładka obszar A Zadanie nr 1 doc

- wkładka obszar A Zadanie nr 2  doc

- wkładka obszar B Zadanie nr 1 i nr 2  doc

- wkładka obszar C Zadanie nr 1  doc

- wkładka obszar C Zadanie nr 2  doc

- wkładka obszar C Zadanie nr 3  doc

- wkładka obszar C Zadanie nr 4 doc

- wkładka obszar D  doc

- wkładka Moduł II  doc

- załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach doc

- załącznik nr 2a - zaświadczenie lekarskie do obszarów  B1, C1, C3, C4  doc

- załącznik nr 2b - zaświadczenie lekarskie obszar B1  doc

- załącznik nr 3 - oświadczenie o przetwarzaniu danych doc


Moduł II
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).


Termin przyjmowania wniosków w 2017 roku w przypadku:

 Modułu I :
- od 18 kwietnia 2017r. - do dnia 30 sierpnia 2017r.
Modułu II:

14.03.2017 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-wszy cykl 2017)
30.03.2017 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-wszy cykl 2017)
 01.09.2017  Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (2-gi cykl 2017)
 10.10.2017  Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (2-gi cykl 2017)

 Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” 2017 można znaleźć na stronie internetowej http://www.starostwo.czluchow.org.pl, w zakładce „Aktywny Samorząd 2017” lub uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Człuchowie, ulica Wojska Polskiego 1, pokój 202, tel. 59 83 43 461 wew.89.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku

Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Oświadczenie o wysokości dochodów MODUŁ II 2017

Wniosek MODUŁ II 2017

Zaświadczenie z uczelni MODUŁ II 2017