25 March 2017
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Marzec 2017
N P W Ś C Pt S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Ankieta

Logo Policja

Logo programy regionalne


Tytuł projektu:
„Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez budowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie, oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne Zespołu Szkół Agrobiznesu i Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem”

Beneficjent: Powiat Człuchowski
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa :4 Kształcenie zawodowe; Działanie: 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.
Umowa nr: RPPM.04.01.00-22-0022/16-00 z dnia 21.10.2016; Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0022/16-01 z dnia 22.12.2016r.
Wartość Projektu:
Całkowita wartość Projektu: 3.265.637,72 PLN
Koszty kwalifikowane: 3.255.637,72 PLN
Dofinansowanie z budżetu środków
europejskich (85% kosztów kwalifikowanych): 1.778.136,85 PLN
Planowany okres realizacji Projektu: czerwiec 2016r. - październik 2017r.
Planowany efekt:
1. Budowa i przebudowa ZST wraz z rozbiórką parterowej przebudówki i zagospodarowanie fragmentu otaczającego terenu.
2. Projekt będzie obejmował także wyposażenie branży kluczowej:
- Zespół Szkół Technicznych - przemysł spożywczy,
- Zespół Szkół Agrobiznesu - turystyka, sport i rekreacja,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – meblarstwo.
Celem projektu jest:
- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie człuchowskim,
- zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy,
- stworzenie lepszej jakości infrastruktury, która będzie odpowiadała wymogą współczesnej dydaktyki.

 


Projekty zrealizowane