27 January 2021
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Styczeń 2021
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Program regionalny

grant pomorskie pomaga

Celem projektu jest: wsparcie w walce z epidemią Covid-19 pracowników i mieszkańców domów pomocy społecznej , które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym , osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

bezpieczne wtz

Celem projektu jest: pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej.

wiedza edukacja rozwoj

Celem projektu jest:  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,  domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. Grant zawarty w umowie w wysokości 54.542,48 zł przeznaczony jest na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też, które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia,  gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt. Duga część grantu przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu DPS.

grant pomorskie pomaga

Celem projektu jest: wsparcie w walce z epidemią Covid-19 pracowników i mieszkańców domów pomocy społecznej , które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym , osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

 logoCPPowiat Człuchowski w kwietniu 2020 r. pozyskał środki finansowe
w wysokości 100 tyś. złotych na realizację programu ZDALNA SZKOŁA
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
w ramach Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach.
Za pozyskane środki zostały zakupiony sprzęt w ilości 42 laptopów oraz 10 tabletów,
które trafiły do szkół ponadpodstawowych oraz placówek dla których organem
prowadzącym jest Powiat Człuchowski oraz do Zespołu Szkół Społecznych STO
w Człuchowie.
Sprzęt jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli, do wykorzystania w procesie nauki
zdalnej, w czasie zamknięcia szkół spowodowanego epidemią COVID-19.