27 September 2021
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Wrzesień 2021
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Powiat Człuchowski realizuje Projekt:

Budowa basenu sportowego w Człuchowie

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 9. – Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1. – Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę basenu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Koszalińskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół Technicznych, Powiatowej Bursy Szkolnej oraz nowo powstałego Zespołu Szkół Sportowych. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa lokalnej infrastruktury sportowej w zakresie dostępu społeczności do obiektów sportowych. Budowa zespołu basenów sportowo-rehabilitacyjnych z salą gimnastyczną dla potrzeb rehabilitacyjno-korekcyjnych zwiększy całoroczną dostępność mieszkańcom powiatu (w przeważającej części niezamożnej), dla której korzystanie z obiektów w innych miejscowościach wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów dojazdu. Na wybudowanym obiekcie przewiduje się organizację licznych imprez tj. zawodów sportowych w pływaniu różnych grup wiekowych, międzyszkolnych oraz dla osób niepełnosprawnych. Planuje się również imprezy promocyjne połączone z zawodami pływackimi drużyn z partnerskich miast z krajów Unii Europejskiej. Po realizacji inwestycji powstaną nowe miejsc pracy. Istotne będzie także rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży i dorosłych. Obiekt umożliwi całoroczną realizację zajęć stowarzyszeniom i klubom sportowym, ułatwi ich rozwój i pozwoli na osiąganie lepszych wyników. Budowa basenu sportowego, sali gimnastycznej wraz z siłownią w sąsiedztwie istniejących i funkcjonujących już obiektów sportowych i placówek edukacyjnych jest dopełnieniem kompleksowej oferty sportowo-rekreacyjnej i rehabilitacyjnej nie tylko dla mieszkańców miasta i gmin. Niewątpliwą zaletą projektu będzie możliwość realizowania całorocznej nauki pływania i jej doskonalenia przez dzieci, młodzież oraz dorosłych. Uwzględnienie w projekcie dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych umożliwi lepszą wzajemną integrację środowiska osób sprawnych z niepełnosprawnymi. Możliwość organizowania zawodów i imprez o charakterze publicznym umożliwi większej liczbie mieszkańców uczestnictwo w wydarzeniach sportowo rekreacyjnych i kulturalnych bez konieczności przemieszczania się do odległych ośrodków, posiadających rozbudowaną infrastrukturę sportowo rekreacyjną i kulturalną. Wybudowanie i oddanie do użytku basenu sportowego dostępnego przez cały rok będzie dla powiatu człuchowskiego istotną poprawą jakości oferty edukacyjnej w zakresie nauki pływania na wszystkich poziomach kształcenia.

 


Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego