28 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Rada Organizacji Pozarządowych

Pierwszy Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Człuchowskiego odbył się 06.07.2013 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Rzewnica. Organizatorami imprezy byli: starostwo powiatowe i Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Człuchowskiego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych i kół gospodyń wiejskich działających na terenie naszego powiatu. Z każdej gminy wytypowano po dwie osoby do reprezentowania interesów III sektora w Radzie Organizacji Pozarządowych Powiatu Człuchowskiego. Nowi członkowie Rady wybrali Prezydium, w składzie: Przewodnicząca – Rozalia Zając-Mozol, Wiceprzewodniczący – Adam Bondarenko, Sekretarz – Krystyna Łuczycka.
Kolejnym punktem programu było również szkolenie pt. „ Rozwój lokalny a współpraca partnerska z udziałem organizacji pozarządowych w powiecie człuchowskim” prowadzone przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Chojnicach.
Spotkanie zakończono wspólnym ogniskiem. Niebywałą atrakcją były rejsy tratwami zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Rzeczenicy.

 

Piknik

 

Rada

 

Rada

RADA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO

okres kadencji 2013-2015

 

GMINA ORGANIZACJA REPREZENTANT
Debrzno Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" Andrzej Pluto - Prądzyński

Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy Angelika Dębska
Członek Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Przechlewo Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zdzisława Dudek

Związek Pszczelarzy Zenon Bogucki
Czarne Stowarzysznie Inicjatyw Lokalnych proIDEA Rozalia Zając-Mozol
Przewodnicząca Rady

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Bińcze, Biernatka, Raciniewo Andrzej Remus
Rzeczenica Stowarzyszenie Sportu i Turystyki w Rzeczenicy Łukasz Jurkowlaniec

Stowarzyszenie "Kobiety w działaniu" Alicja Kruth
Człuchów GKS "Koral" Dębnica Stanisław Kobierski

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Brzeźno Małgorzata Lewandowska
Koczała Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała Joanna Myszka

Koło PZW Koczała Ryszrad Drzewiecki
Miasto Człuchów Klub Abstynenta "Krokus" Henryk Krusiński

Stowarzyszenie "Pro Kultura" Adam Bondarenko

Człuchowskie Koło Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt Krystyna Łuczycka

Stowarzyszenie Sabat Człuchowskich Szefowych Krystyna Dragan

 

Sekretariat Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Człuchowskiego
ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 750

 

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno"