05 July 2022
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

NOWY KOMENDANT PSP W CZŁUCHOWIE

Ernest Szczepański został nowym komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie. Zastąpił on na tym miejscu Krzysztofa Bartczaka, który odszedł na emeryturę. Decyzję ogłoszono podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Człuchowie.

Decyzję o zmianach w kierownictwie człuchowskiej jednostki wydał Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - Tomasz Komoszyński. Ernest Szczepański na razie będzie pełnił obowiązki komendanta w Człuchowie. Nie wyklucza się jednak, że w lipcu, stanowisko komendanta zostanie mu przydzielone na dłużej - zapowiedział podczas uroczystości Komendant Wojewódzki.

Jego poprzednik, Krzysztof Bartczak, po 30 latach służby, w tym 12 na stanowisku Komendanta PSP w Człuchowie - przeszedł na emeryturę. "Jestem bardzo dumny, że mogłem z takimi ludźmi służbę pełnić i do końca ją w sposób efektywny i na bardzo wysokim poziomie wykonywać. Tak więc nowy Panie Komendancie, ma Pan załogę odpowiednią, właściwie przygotowaną i oddaną służbie. Będzie Pan na pewno z tych ludzi zadowolony" - mówił odchodzący komendant.

Dotychczasowy zastępca komendanta PSP w Człuchowie, Tomasz Marasz - otrzymał awans na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka zbiegły się także z ogłoszeniem decyzji o włączeniu nowych jednostek OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. W powiecie człuchowskim decyzje takie otrzymały jednostki w Starym Gronowie i Pieniężnicy.

Wręczono również medale i awanse.

Wykaz - źródło: PSP w Człuchowie

Komunikat o odznaczeniach

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” funkcjonariuszom:

- ogn. Wojciechowi Kujszczyk,

- ogn. Tomaszowi Gibczyńskiemu,

- ogn. Łukaszowi Maziarz.

- Panu Zbigniewowi Wełnińskiemu - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie,

Odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Tadeuszowi Maślanka, członkowi OSP w Przechlewie.

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku dh Stanisławowi Drąg, członkowi OSP w Bińczu.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP przyznało Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

- Panu mł. insp. Janowi Kościuk,

- Panu Grzegorzowi Brodziak.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP przyznało: Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

- Panu nadkom. Karolowi Dziemiańczyk,

- Panu Adamowi Sosnowskiemu,

- ogn. Remigiuszowi Pukownik.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP przyznało: Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

- Panu ppłk Ireneuszowi Stosik

- Panu st. sierż. Krzysztofowi Bulwan,

- Pani Jolancie Machnio,

- asp. Dariuszowi Buczko,

- asp. Karolowi Płóciennik.

Komunikat o awansach

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nadał stopień brygadiera, funkcjonariuszowi mł. bryg. Radosławowi Batruch, oraz stopień kapitana funkcjonariuszowi: mł. kpt. Marcinowi Szukał.

Komendant Główny PSP rozkazem personalnym nadał stopień aspiranta funkcjonariuszom:

- mł. asp. Łukaszowi Grad,

- mł. asp. Rafałowi Węgrzyn.

Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku rozkazem personalnym nadał stopień starszego ogniomistrza funkcjonariuszom:

- ogn. Jarosławowi Magdziak,

- ogn. Dariuszowi Wirkus,

- ogn. Jackowi Zakałużnemu,

stopień ogniomistrza funkcjonariuszom:

- mł. ogn. Wojciechowi Kujszczyk,

- mł. ogn. Radosławowi Maik,

- mł. ogn. Piotrowi Maślanka,

- mł. ogn. Tomaszowi Priadka,

stopień młodszego ogniomistrza funkcjonariuszom:

- st. sekc. Andrzejowi Bajerskiemu,

- st. sekc. Hubertowi Borzyszkowskiemu,

oraz stopień starszego sekcyjnego funkcjonariuszowi:

- sekc. Marcinowi Nickowskiemu.

Plik dźwiękowy

Nowy Komendant PSP Człuchów Nowy Komendant PSP Człuchów
Nowy Komendant PSP Człuchów Nowy Komendant PSP Człuchów
Nowy Komendant PSP Człuchów Nowy Komendant PSP Człuchów
Nowy Komendant PSP Człuchów Nowy Komendant PSP Człuchów
Nowy Komendant PSP Człuchów Nowy Komendant PSP Człuchów
Nowy Komendant PSP Człuchów Nowy Komendant PSP Człuchów
Nowy Komendant PSP Człuchów Nowy Komendant PSP Człuchów
Nowy Komendant PSP Człuchów Nowy Komendant PSP Człuchów
Nowy Komendant PSP Człuchów Nowy Komendant PSP Człuchów
Nowy Komendant PSP Człuchów Nowy Komendant PSP Człuchów

 

STAROSTWO POWIATOWE W CZŁUCHOWIE

Fotografie i dźwięki są do pobrania na stronie urzędu: www.starostwo.czluchow.org.pl

Nota prawna:

Starostwo Powiatowe w Człuchowie jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej oraz przesyłanych w załącznikach. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.