02 December 2021
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zadania inwestycyjnego:

BUDOWA OBWODNICY CZŁUCHOWA W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 22 i 25

Inwestycja jest realizowana w ramach rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic 28 września 2021 roku (wtorek), godz. 18:00 Hala sportowa przy Szkole Podstawowej, Rychnowy 7

Celem spotkań informacyjnych jest:
- przedstawienie opracowanych wariantów przebiegu Obwodnicy Człuchowa,
- omówienie uwarunkowań związanych z przebiegami trasy,
- wysłuchanie Państwa opinii co do prezentowanych rozwiązań.

W trakcie spotkania oraz po nim (w wyznaczonym terminie) będą mogli Państwo również w formie pisemnej przedstawić swoją opinię co do zaprezentowanych rozwiązań projektowych.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach mieszkańców oraz osoby posiadające nieruchomości na terenie miasta Człuchów i gminy Człuchów

Projekt obwodnicy człuchowa - warianty