18 January 2022
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Styczeń 2022
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Załącznik do uchwały Nr 363/105/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 9 listopada 2021 r.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego

z dnia 09 listopada 2021 roku

o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w obszarze edukacji, polegającego na wyrównaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów z terenu powiatu człuchowskiego

  1. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego z siedzibą w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 5 77-300 Człuchów, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w obszarze edukacji, polegającego na wyrównaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów z terenu powiatu człuchowskiego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
  2. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustawy zamieszcza się ofertę w:
  3. Uwagi do oferty można zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, do dnia 17 listopada 2021 r. w formie pisemnej.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego /pdf/