20 May 2022
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Zawiadomienie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Przechlewo, gmina Przechlewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 496.

Pełna treść ogłoszenia