27 June 2022
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zwołania I sesji Młodzieżowej Rady Powiatu Człuchowskiego.

I sesja nowo wybranej Młodzieżowej Rady  Powiatu Człuchowskiego I kadencji odbędzie się w dniu 07 marca 2022 roku o godzinie 14:00 w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

Pełna treść zarządzenia