28 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

W związku z prowadzoną procedurą, mającą na celu utworzenie listy kwalifikatorów gruntów, biegłych w postępowaniach administracyjnych w zakresie:

  • ustalenia gleboznawcze klasyfikacji gruntów,
  • aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  • sporządzania opinii dotyczących projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

zapraszamy do złożenia wniosku o wpis na listę biegłych w postępowaniach administracyjnych.

Informacja oraz regulamin powoływania biegłych klasyfikatorów gruntów w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Sławeńskiego