28 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego"

Flaga i godło Polski

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Funduszu Dróg Samorządowych)

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego"

Kwota dofinansowania: 1 233 942 zł


Całkowita wartość inwestycji: 2 467 885,26 zł


Cele projektu:
Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, która wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu dojazdu do Człuchowa mieszkańców z otoczenia projektu.


Planowane efekty:
Planowana przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2538G położonego na terenie gminy wiejskiej Człuchów stanowi kontynuację inwestycji realizowanej w 2019 r. na terenie miasta Człuchowa. Efektem przebudowy w/w drogi jest poszerzenie istniejącej jezdni do normatywnej szerokości oraz odseparowanie ruchu pieszo i rowerowego od samochodowego.  Przebudowa dodatkowo obniży koszty prowadzenia działalności podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi wpłynie również na większe zainteresowanie działkami inwestycyjnymi zlokalizowanych w jej sąsiedztwie.


Inwestycja jest dwuletnia. W 2020 roku planowana jest wykonanie:
1) robót przygotowawczych i rozbiórkowych;
2) robót ziemnych;
3) podbudów;
4) nawierzchni – I etap;
5) części skrzyżowań i zjazdów;
6) poboczy;
7) części elementów ulic;
8) części elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
9) części zieleni;
10) części odwodnienia;
11) przepustów pod drogą.


W 2021 roku planowana jest wykonanie:
1) robót przygotowawczych i rozbiórkowych;
2) robót ziemnych;
3) nawierzchni – II etap;
4) części skrzyżowań i zjazdów;
5) części elementów ulic;
6) części elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
7) części zieleni;
8) części odwodnienia.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

Zakończyliśmy przebudowę wyżej wymienionej drogi. Efekty naszej pracy są następujące:

 20210810 105454

20210810 103250

20210810 103542

20210810 103606

20210810 103641

20210810 103716

20210810 104000

20210810 104539

20210810 102606