28 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G na odcinku od m. Koczała do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2508G"

 

 

Flaga i godło Polski

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Funduszu Dróg Samorządowych)

 

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G na odcinku od m. Koczała
do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2508G"

Kwota dofinansowania: 2 877 283 zł

Całkowita wartość inwestycji: 5 754 567,35 zł

Cele projektu:
Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, która wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy uczestników ruchu drogowego.

Planowane efekty:
Efektem przebudowy drogi powiatowej nr 2505G na odcinku Koczała-skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2508G jest poszerzenie istniejącej jezdni na wybranych odcinkach, wzmocnienie jej konstrukcji oraz regulacja i wzmocnienie poboczy i zjazdów. Dodatkowo zostaną wymienione istniejące i uzupełnione brakujące znaki pionowe i poziome. Poszerzenie i wyrównanie jezdni zwiększy komfort jazdy.

Inwestycja jest trzyletnia. W 2020 roku planowana jest wykonanie:
1) robót przygotowawczych i rozbiórkowych;
2) kanału technologicznego;
3) konstrukcji nawierzchni – I etap;

W 2021 roku planowana jest wykonanie:
1) konstrukcji nawierzchni – II etap;

W 2022 roku planowana jest wykonanie:
1) konstrukcji nawierzchni – III etap;
2) zjazdów i przełożenie chodników;
3) elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G na odcinku od m. Koczała do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2508G

Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G na odcinku od m. Koczała do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2508G

Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G na odcinku od m. Koczała do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2508G

Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G na odcinku od m. Koczała do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2508G

Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G na odcinku od m. Koczała do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2508G

Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G na odcinku od m. Koczała do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2508G

Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G na odcinku od m. Koczała do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2508G

Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G na odcinku od m. Koczała do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2508G