07 December 2022
 • Człuchów
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne
 • człuchów opis
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne

Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22 – Stanisławka – DP nr 2550G"

logo drogi

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu:Przebudowa drogi powiatowej nr 2548G DK nr 22 – Stanisławka – DP nr 2550G"

Kwota dofinansowania: 1 721 821 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 443 642,89 zł

Cele projektu:
Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, która wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pojazdów i pieszych. Ułatwi również dostęp mieszkańców do instytucji publicznych, terenów inwestycyjnych i turystycznych.

Planowane roboty:
W ramach projektu wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej na odcinku o długości 7,43 km, w tym:

 • wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni,

 • poszerzenie jezdni do 5,5m,

 • przebudowa skrzyżowań,

 • przebudowa zjazdów,

 • budowę chodnika i zatoki autobusowej,

 • wykonanie poboczy z kruszywa,

 • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Inwestycja jest planowana na lata 2021 - 2023.

 tablica 1

tablica 2