19 August 2019
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Sierpień 2019
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

 

MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE W ROKU 2019:

MODUŁ I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar A Likwidacja bariery transportowej
- Zadanie 1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu)
- Zadanie 2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu)
- Zadanie 3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu) - NOWA FORMA WSPARCIA
- Zadanie 4 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu)- NOWA FORMA WSPARCIA
Obszar B Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
- Zadanie 1 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku)
- Zadanie 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
- Zadanie 3 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym - dysfunkcja wzroku)- NOWA FORMA WSPARCIA
- Zadanie 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu)- NOWA FORMA WSPARCIA
- Zadanie 5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
Obszar C Likwidacja barier w poruszaniu się
- Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
- Zadanie 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
- Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
- Zadanie 5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowania do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka).

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Modułu I prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2019r. a także Zasadami o dofinansowanie obowiązującymi w 2019r.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe programu - AS - 2019

Zasady o dofinansowanie - AS - 2019

DOSTĘPNE WNIOSKI:

WNIOSEK A1 osoba pełnoletnia

WNIOSEK A1 podopieczny

WNIOSEK A2 osoba pełnoletnia 

WNIOSEK A3 osoba pełnoletnia 

WNIOSEK A4 osoba pełnoletnia

WNIOSEK B1, B2 osoba pełnoletnia 

WNIOSEK B1, B2 podopieczny

WNIOSEK B3, B2 osoba pełnoletnia

WNIOSEK B4, B2 osoba pełnoletnia

WNIOSEK B4, B2 podopieczny

WNIOSEK B5 osoba pełnoletnia

WNIOSEK B5 podopieczny

WNIOSEK C2 osoba pełnoletnia

WNIOSEK C2 podopieczny

WNIOSEK C3 osoba pełnoletnia

WNIOSEK C4 osoba pełnoletnia

WNIOSEK C5 osoba pełnoletnia

WNIOSEK C5 podopieczny

WNIOSEK D osoba pełnoletnia

15.05.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków
o dofinansowanie w ramach Modułu I

30.08.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków
o dofinansowanie w ramach Modułu I

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STUDENCI

Zgodnie § 3 pkt. 5 umowy o dofinansowanie "Beneficjent pomocy zobowiązuje się do złożenia dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Beneficjent pomocy zobowiązuję się do złożenia Załącznika nr 3 będącego podstawą do rozliczenia dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, w terminie nie później niż do 16 sierpnia 2019 roku".
Wzór zaświadczenia znajdą Panstwo poniżej.

ZAWIADCZENIE_O_UKOCZENIU_SEMESTRU.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODUŁ II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” 2019 można znaleźć na stronie internetowej http://www.starostwo.czluchow.org.pl w zakładce „Aktywny Samorząd 2019” lub uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Człuchowie, ulica Wojska Polskiego 1, pokój 202, tel. 59 83 43 461 wew.89.

 

11.03.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków
o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
(1-wszy cykl 2019) 

31.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków
o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
(1-wszy cykl 2019)

 

Dokumenty do zapoznania:

Kierunki działań oraz warunki brzegowe programu - AS- 2019

Zasady o dofinansowanie - AS - 2019

Dokumenty do pobrania: 

WNIOSEK - M-II 2019

Oświadczenie o wysokości dochodów M-II 2019

Oświadczenie o przetwarzaniu danych M-II 2019

Zaświadczenie z uczelni M-II 2019

WZÓR POPRAWNIE WYPEŁNIONEGO WNIOSKU