22 October 2019
 • Człuchów
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne
 • człuchów opis
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Październik 2019
N P W Ś C Pt S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Aktywny Samorząd 2014
 
UWAGA STUDENCI!
Podpisywanie umów w ramach Modułu II odbywać się będzie w terminie 08.12.2014r.-12.12.2014r. w Starostwie Powiatowym w pokoju nr 202 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Starostwo Powiatowe w Człuchowie informuje, że w 2014 roku realizować będzie działania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Szczegółowe informacje i wzory wniosków po kliknięciu na WIĘCEJ

Ważne - zmiana terminu składania wniosków - MODUŁ I w 2014 r.

 

 

 

*) Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2014 roku - Załącznik do uchwały nr 3/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 stycznia 2014 r.

**) Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2014 r.

Dofinansowania realizowane w roku 2014:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu)

Przyjmowanie wniosków w ramach modułu I w roku 2014 następuje w trybie ciągłym, tj. od dnia 15 kwietnia 2014r. jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 2014 r. (w przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dawniej STUDENT II)

- dofinansowanie kosztów opłaty czesnego, dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.

Przyjmowanie wniosków w ramach modułu II w roku 2014:

a) na II półrocze/semestr 2013/2014 w okresie od 12 marca do 30 marca 2014 roku, (w przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego).

b) na I półrocze/semestr 2014/2015 w okresie od 1 września do 30 września 2014 roku, (w przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 2014:

 

30.03.2014

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza

31.05.2014

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza

30.09.2014

Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu

31.01.2015

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 roku)

30.06.2015

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 roku

Szczegóły dofinansowania w 2014 roku.

Regulamin pilotażowego programu "Aktywny samorząd" na rok 2014

UWAGA !     Zmiana regulaminu      UWAGA !

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Druki wniosków można odebrać osobiście w siedzibie:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 5 - pokój nr 2 od wtorku do piątku w godz. 09.00 - 11.00 oraz od 11.30 – 13.00;

b) Starostwa Powiatowego w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1- pokój 202 od wtorku do piątku w godz. 09.00 - 11.00 oraz od 11.30 – 13.00;

lub pobrać ze strony internetowej: starostwo.czluchow.org.pl w zakładce Aktualności - „Aktywny samorząd” 2014.

Wnioski w ramach poszczególnych obszarów programu należy składać - w wyznaczonych terminach - w siedzibie:

a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 5 - pokój nr 2 od wtorku do piątku w godz. 09.00 - 11.00 oraz od 11.30 – 13.00; tel. 59 834 51 47;

b) Starostwa Powiatowego w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1- pokój 202 od wtorku o piątku w godz. 09.00 - 11.00 oraz od 11.30 – 13.00; tel. 59 83 43 461.

 

Wzory wniosków Moduł I do pobrania w wersji doc:

- wniosek dla osoby pełnoletniej doc

- wniosek dla podopiecznego  doc

-wkładka obszar A Zadanie nr 1 doc

- wkładka obszar A Zadanie nr 2  doc

- wkładka obszar B Zadanie nr 1 i nr 2  doc

- wkładka obszar C Zadanie nr 1  doc

- wkładka obszar C Zadanie nr 2  doc

- wkładka obszar C Zadanie nr 3  doc

- wkładka obszar C Zadanie nr 4 doc

- wkładka obszar D  doc

- wkładka Moduł II  doc

- załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach doc

- załącznik nr 2a - zaświadczenie lekarskie do obszarów  B1, C1, C3, C4  doc

- załącznik nr 2b - zaświadczenie lekarskie obszar B1  doc

- załącznik nr 3 - oświadczenie o przetwarzaniu danych doc

- załącznik nr 4 - Moduł II zaświadczenie z uczelni doc

 

Wzory wniosków do Moduł II do pobrania w wersji pdf:

- WNIOSEK Moduł II pdf

- załącznik nr 1/Moduł II - oświadczenie o wysokości dochodówpdf

- załącznik nr 2/Moduł II - oświadczenie o przetwarzaniu danych pdf

- załącznik nr 3/Moduł II - zaświadczenie z uczelni pdf