28 September 2021
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Wrzesień 2021
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

 

Szanowni Studenci

Przypominamy, że aby uzyskać dodatek na pokrycie kosztów
kształcenia, należy dostarczyć Załącznik nr 3 do umowy
- Zaświadczenie o zaliczeniu semestru zgodnie ze wzorem najpóźniej w terminie
do 15 marca 2019roku.
Załącznik otrzymali Państwo przy umowie.
Wzór również można pobrać poniżej. 

 

Zaświadczenie z uczelni-Zaliczenie semestru

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 grudnia do
21 grudnia br.
zapraszamy do podpisywania umów
w ramach Modułu II pilotażowego programu
Aktywny Samorząd 2018.
Osoby, którym zostało przyznane dofinansowanie
będą informowane telefonicznie oraz mailowo.

pokój 202

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Beneficjenci

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 września do
10 października br.
trwa nabór wniosków w ramach
Modułu II pilotażowego programu
Aktywny Samorząd 2018.
Dokumenty do pobrania znajdą Państwo poniżej,
bądź w Starostwie Powiatowym w Człuchowie
w pokoju 202.


MODUŁ II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” 2018 można również uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Człuchowie,ulica Wojska Polskiego 1, pokój 202, tel. 59 83 43 461 wew.89.

 

Wzory wniosków Moduł II do pobrania:

Kierunki działań oraz warunki brzegowe programu 2018

Zasady dot. wyboru, dofinansowania i rozliczania wnioskow

WNIOSEK AKTUALNY DO POBRANIA

Oświadczenie o przetwarzaniu danych 2018

Oświadczenie o wysokości dochodów MODUŁ II 2018

Zaświadczenie z uczelni MODUŁ II 2018

Termin przyjmowania wniosków w 2018 roku:

10.09.2018

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków
o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
(2-gi cykl 2018) 

10.10.2018

Termin zakończenia przyjmowania wniosków
o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
(2-gi cykl 2018) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 STUDENCI

Zgodnie § 3 pkt. 5 umowy o dofinansowanie "Beneficjent pomocy zobowiązuje się do złożenia dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Beneficjent pomocy zobowiązuję się do złożenia Załącznika nr 3 będącego podstawą do rozliczenia dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, w terminie nie później niż do 16 sierpnia 2018 roku".
Wzór zaświadczenia znajdą Panstwo poniżej.

-ZAWIADCZENIE_O_UKOCZENIU_SEMESTRU.pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Beneficjenci

Uprzejmie informujemy, że od dnia 14 maja do 30 sierpnia br. trwa nabór wniosków w ramach Modułu I w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd 2018. Dokumenty do pobrania znajdą Państwo poniżej, bądź w Starostwie Powiatowym w Człuchowie w pokoju 202.

 ----------------------------------------------------------------------------------

Starostwo Powiatowe w Człuchowie

informuje

zgodnie z uchwałą nr 5/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Beneficjentów programu pomocy prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku

W 2018 roku będą realizowane następujące formy wsparcia:

MODUŁ I:

Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, w tym:
Obszar A -  likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz programowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu.

Wzory wniosków Moduł I do pobrania w wersji doc:

- wniosek dla osoby pełnoletniej

- wniosek dla podopiecznego  doc

 

- wkładka obszar A Zadanie nr 1 doc

- wkładka obszar A Zadanie nr 2  doc

wkładka obszar B Zadanie nr 1 i nr 2  doc

- wkładka obszar C Zadanie nr 1  doc

- wkładka obszar C Zadanie nr 2  doc

- wkładka obszar C Zadanie nr 3  doc

- wkładka obszar C Zadanie nr 4 doc

- wkładka obszar D  doc

- załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach doc

- załącznik nr 2a - zaświadczenie lekarskie do obszarów  B1, C1, C3, C4  doc

- załącznik nr 2b - zaświadczenie lekarskie obszar B1  doc

- załącznik nr 3 - oświadczenie o przetwarzaniu danych doc