22 October 2019
 • Człuchów
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne
 • człuchów opis
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Październik 2019
N P W Ś C Pt S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Aktywny Samorząd 2013

Starostwo Powiatowe w Człuchowie informuje, że w bieżącym roku realizować będzie działania w ramach programu „Aktywny Samorząd”, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Szczegółowe informacje i wzory wniosków po kliknięciu na WIĘCEJ

 

 

Dofinansowania realizowane w roku 2013:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz   oprogramowania

 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu)

Moduł II

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dawniej STUDENT II) - dofinansowanie kosztów opłaty m.in. czesnego, zakwaterowania, dojazdu, dostępu do internetu, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę

Wnioski w ramach poszczególnych obszarów programu należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie, 77-300 Człuchów ul. Wojska Polskiego 5, pok. 2 (tel. 59 834 51 47).

Wnioski z Modułu I należy składać w terminie: od 6 maja do 30 września.

Wnioski z Modułu II należy składać w terminach:

1) semestr letni 2012/2013 - od 29 kwietnia do 15 czerwca 2013r.

2) semestr zimowy 2013/2014 - od 01 września do 30 września 2013r.

Informacja dla osób ubiegających się o pomoc w ramach programu Aktywny samorząd

Wzory wniosków do pobrania w wersji doc lub pdf:

- wniosek dla osoby pełnoletniej doc / pdf

- wniosek dla podopiecznego  doc / pdf

- wkładka obszar A Zadanie nr 1 docpdf

- wkładka obszar A Zadanie nr 2  doc / pdf

- wkładka obszar B Zadanie nr 1 i nr 2  doc / pdf

- wkładka obszar C Zadanie nr 1  doc / pdf

- wkładka obszar C Zadanie nr 2  doc / pdf

- wkładka obszar C Zadanie nr 3  doc / pdf

- wkładka obszar C Zadanie nr 4 doc / pdf

- wkładka obszar D  doc / pdf

- wkładka Moduł II  doc / pdf

- załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach doc / pdf

- załącznik nr 2a - zaświadczenie lekarskie do obszarów  B1, C1, C3, C4  doc / pdf

- załącznik nr 2b - zaświadczenie lekarskie obszar B1  doc / pdf

- załącznik nr 3 - oświadczenie o przetwarzaniu danych doc / pdf

- załącznik nr 4 - Moduł II zaświadczenie z uczelni doc / pdf