28 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - przejścia dla pieszych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - przejścia dla pieszych

"Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2546G ul. Miodowej i 2550G ul. Królewskiej  w m. Debrzno obejmującą przebudowę przejść dla pieszych"

"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2539G ul. Leśnej w m. Czarne"

"Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul. Spacerowej i 2503G ul. Szkolnej w m. Koczała obejmującą budowę przejść dla pieszych"

"Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewskiej w m. Rzeczenica"