28 March 2023
 • Człuchów
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne
 • człuchów opis
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w sferze społeczno – gospodarczej z elementami odbudowy zabytków, rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem

Przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w sferze spoleczno-gospodarczej z elementami odbudowy zabytków, rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem" realizowane jako projekt partnerski Powiatu Człuchowskiego i Gminy Czarne polega na przeprowadzeniu budowlanych, prac remontowych oraz konserwatorskich oraz odnowy zieleni z wykorzystaniem walorów środowiskowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Zakres przedsięwzięcia obejmuje następujące obszary realizacji:

1. Obszar fosy i ruin murów-strefa inwestycyjna Powiatu Człuchowskiego

 • budowa amfiteatru na 300 osób z zadaszoną sceną, konstrukcja drewniana współgrająca z zabytkowym
  charakterem ruin murów,

 • nadbudowa części ogrodzenia wraz z przebudową wjazdu na teren DPS z niezależnym wejściem do amfiteatru,
  budowa ogrodzenia od str. ul. Podmurnej,

 • zabezpieczenie murów obronnych,

 • oświetlenie terenu fosy, ciągi piesze wewnętrzne, ławki drewniane, tablice informacyjno-edukacyjne,

 • przebudowa istniejącego basenu p. poż., przed pałacem.

2. Zagospodarowanie półwyspu od strony DPS - strefa inwestycyjna Gminy Czarne

 • zabudowa od ulicy - „fronton" informacyjny,

 • ogródek jordanowski, wewnętrzne ciągi piesze - polbruk, lampy oświetleniowe,

 • altana o pow. uż. 48,0 m2, grill, miejsce na ognisko, punkt widokowy, WC (wiata na TOI-TOI)

 • tablica-gablota informacyjno-edukacyjna z elementami promocji.

3. Zagospodarowanie półwyspu od strony młyna - strefa inwestycyjna Gminy Czarne

 • wewnętrzne ciągi piesze, lampy oświetleniowe, ławki,

 • plac utwardzony (polbruk) - 620,0 m2.

4. Przebudowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej - strefa inwestycyjna Gminy Czarne

 • przebudowa chodnika szer. 2,0 m, dł. 530,0 m - od wjazdu na teren DPS wzdłuż ul. Szosowej do zjazdu na
  „Sarniak".

5. Ciąg pieszo-rowerowy - strefa inwestycyjna Gminy Czarne

 • ścieżka pieszo-rowerowa z polbruku o szer. 3m długości 1550,0 m, od zjazdu z ul. Szosowej (pomiędzy posesjami
  nr 4 i 6) w kierunku rzeki, dalej wzdłuż rzeki do przecięcia rzeki z projektowaną obwodnicą miasta, dalej wzdłuż
  rzeki do drewnianego mostu na drodze do Sarniaka,

 • infrastruktura na ścieżce: ławki + kosze, 2 altany o pow. 48 m2, tablice/gabloty informacyjno-edukacyjne na
  początku trasy i przy altanach oraz oznakowanie ścieżki,

 • od mostu drewnianego do „Sarniaka" ciąg pieszo-jezdny o szerokości ok. 5 m nawierzchnia gruntowa-
  utwardzona, dł. 630,0 m,

 • parking dla samochodów osobowych na 60 miejsc przy przystani kajakowej, zagospodarowanie wód opadowych
  - powierzchniowo, na parkingu min. 2 pojemniki na odpadki,

 • przystań kajakowa z utwardzonym dojściem od strony ciągu pieszo-jezdnego i parkingu, w otoczeniu przystani: altana/wiata, pomost o wym. 2x1 Om, do wodowania kajaków, 4 ławki, pojemniki na odpady,

 • parking dla osób niepełnosprawnych przy „Sarniaku" na 10 miejsc parkingowych.

6. Obszar DPS przyległy do rzeki - połączony ze ścieżką - strefa inwestycyjna Powiatu Człuchowskiego

 • budowa ciągów komunikacyjnych,

 • budowa kąpieliska, budowa plaży przy kąpielisku,

 • budowa odkrytego basenu kąpielowego

 • urządzenie terenów zielonych (trawnik dywanowy, nasadzenia drzew i krzewów, klomby, rabaty, kwietniki,

 • tablice/gabloty informacyjno-edukacyjne z elementami promocji 4 szt.

7. Tereny rekreacyjno-turystyczne, tzw. „sarniak" - strefa inwestycyjna Gminy Czarne

Przebudowa istniejącego budynku parterowego z poddaszem wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym:

 • skucie tynków wewnętrznych na parterze, wymiana instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

 • wymiana posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej na parterze i poddaszu,

 • wykonanie sanitariatów i kabin natryskowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze,

 • wykonanie klatki schodowej przeciwpożarowej z wyjściem na zewnątrz budynku,

 • wymiana pokrycia dachowego na budynku i ocieplenie dachu,

  • przebudowę części pomieszczeń parteru z przeznaczeniem na świetlicę (miejsce zabaw oraz spożywania posiłków
   przez dzieci i młodzież przebywającą w budynku w czasie wakacji i ferii zimowych),

  • przebudowę części pomieszczeń budynku z przeznaczeniem na aneks kuchenny wraz z pomieszczeniami
   socjalnymi służącymi do przebierania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej),

 • wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w sąsiedztwie budynku,

  • przebudowę części pomieszczeń (obecnie stajnia), z przeznaczeniem na świetlicę dla dzieci i młodzieży oraz
   turystów przyjeżdżających z częścią kominkową (ogrzewanie kominkowe), zagospodarowaną jako kącik
   historyczny obejmujący dzieje miasta i gminy Czarne,

  • oddzielenie części gospodarczej budynku od części edukacyjno-socjalnej,

  • ogrodzenie budynku z oddzieleniem części gospodarczej od części edukacyjno-socjalnej.