28 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

 logoCPPowiat Człuchowski w kwietniu 2020 r. pozyskał środki finansowe
w wysokości 100 tyś. złotych na realizację programu ZDALNA SZKOŁA
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
w ramach Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach.
Za pozyskane środki zostały zakupiony sprzęt w ilości 42 laptopów oraz 10 tabletów,
które trafiły do szkół ponadpodstawowych oraz placówek dla których organem
prowadzącym jest Powiat Człuchowski oraz do Zespołu Szkół Społecznych STO
w Człuchowie.
Sprzęt jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli, do wykorzystania w procesie nauki
zdalnej, w czasie zamknięcia szkół spowodowanego epidemią COVID-19.