24 July 2021
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Lipiec 2021
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Program Regionalny

Flaga UE
Pomorskie w Unii

Przebudowa drogi powiatowej nr 2546G Barkowo-Debrzno na odcinku od km 0+000 do km 5+600

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Beneficjentem jest Powiat Człuchowski.

Wartość inwestycji wynosi 8.354.138,83 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 5.847.897,18 zł (70%)

Celem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi od m. Barkowo do m. Strzeczona o długości 5,6 km polegająca na poszerzeniu jezdni do 6 m. Zakres robót obejmuje również budowę nowych chodników w Barkowie i Strzeczonie o długości 1235 m oraz przełożenie istniejących chodników w Strzeczonie o długości 711 m. Projekt uwzględnia ponadto przebudowę 3 przepustów pod drogą położonych w ciągu modernizowanego odcinka. Właściwe odwodnienia jezdni ograniczonej krawężnikami zapewni budowa kanalizacji deszczowej w Barkowie oraz rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w Strzeczonie. Łączna długość nowych kanałów wynosi 883,5 m.

Czas realizacji inwestycji: od 27 marca do 30 czerwca 2009 r.