28 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

grant pomorskie pomaga

Celem projektu jest: wsparcie w walce z epidemią Covid-19 pracowników i mieszkańców domów pomocy społecznej , które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym , osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

Grantobiorca: Dom Pomocy Społecznej w Czarnem

Umowa nr: 5/U-ROPS-POWER/2020, Aneks nr 1 z dnia 27.11.2020r.

 Wartość Projektu:

Całkowita wartość projektu: 807 650,00 zł

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 680 687,42 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 126 962,58 zł

Planowany okres realizacji Grantu: 01.05.2020 – 31.12.2020.

 

Plakat - Pomorskie pomaga (pdf)