28 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

bezpieczne wtz

PFRON logo

Celem projektu jest: pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej.

 

Grantobiorca: Powiat Człuchowski ( DPS  WTZ Czarne)

Umowa nr: UEB/000073/11/D

Wartość projektu: 7 560,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 6 371,56 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 188,44 zł.

Okres wsparcia: 01.09.2020r. - 27.11.2020r.