28 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Logo programy regionalne


Tytuł projektu:
„Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez budowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie, oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne Zespołu Szkół Agrobiznesu i Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem”

Beneficjent: Powiat Człuchowski
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa:4 Kształcenie zawodowe; Działanie: 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.
Umowa nr: RPPM.04.01.00-22-0022/16-00 z dnia 21.10.2016, Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0022/16-00 z dnia 22.12.2016, Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0022/16-02 z dnia 23.10.2017r., Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0022/16-03 z dnia 30.03.2018r., Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0022/16-04 z dnia 19.10.2018

Wartość Projektu:
1. Całkowita wartość projektu: 2.796 646,72 PLN
2. Koszty kwalifikowane: 2.796 646,72 PLN
3. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich
(85 % kosztów kwalifikowanych)
2.377 149,71 PLN

Okres realizacji Projektu: czerwiec 2016r. - październik 2018r.

Planowany efekt:
1. Budowa i przebudowa ZST w Człuchowie wraz z rozbiórką parterowej przebudówki i zagospodarowanie fragmentu otaczającego terenu.
2. Projekt obejmował będzie także wyposażenie branż kluczowych w Zespole Szkół Technicznych w Człuchowie, Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem.
Celem projektu jest:
- podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w powiecie człuchowskim odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom,
- zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy,
- stworzenie lepszej jakości infrastruktury, która będzie odpowiadała wymogą współczesnej dydaktyki,
- zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracowaniami oraz szkołami wyższymi.

 

 


Projekty zrealizowane

Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0022/16-02 z dnia Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE