24 July 2021
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Lipiec 2021
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Logo programy regionalne


Tytuł projektu: „Dzisiaj tworzymy przyszłość- program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim”

Beneficjent: Powiat Człuchowski
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: 3. Edukacja; Działanie: 3.2. Edukacja Ogólna; Poddziałanie: 3.2.1. Jakoś edukacji ogólnej
Realizator Projektu: Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie

Umowa nr: RPPM..03.02.01-22-0138/15-00 z dnia 22.12.2016r.

Wartość Projektu:
1. Całkowita wartość projektu: 3.069.436,76 PLN
2. Koszty kwalifikowane: 3.069.436,76 PLN
3. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich
(95% kosztów kwalifikowanych)
2.915.964,92 PLN
  w tym:  
  - płatność ze środków europejskich 2.609.021,25 PLN
  - dotacja celowa z budżetu krajowego 306.943,67 PLN

Planowany okres realizacji Projektu: wrzesień 2016r. - czerwiec 2018r.

Celem Projektu jest:
- kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów i uczennic w celu podniesienia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ich przygotowania w celu podjęcia nauki na dalszych etapach kształcenia oraz podjęcia zatrudnienia na rynku pracy,
- wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz rozwinięcie zainteresowań uczniów poprzez utrwalenie wiadomości i rozwijanie zainteresowań,
- rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli.
Planowane efekty Projektu:
- Projekt obejmie grupę 1.364 uczni (697 dziewczyn i 667 chłopców), dla których wzrost kompetencji kluczowych poprzez podniesie wiedzy i umiejętności, pomoże dostosować ich zdolności do potrzeb rynku pracy,
- uczniowie wyrównają braki edukacyjne, utrwalą wiadomości, rozwiną zainteresowania,
- zostaną podniesione kwalifikacje lub kompetencje nauczycieli.