27 July 2021
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Lipiec 2021
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Logo programy regionalne


Tytuł projektu:

„Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego”

Beneficjent: Powiat Człuchowski
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: 3. Edukacja; Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa; Poddziałanie: 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej
Realizator Projektu: Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie

Umowa nr: RPPM.03.03.01-22-0023/16-00 z dnia 21.10.2016

Wartość Projektu:
1. Całkowita wartość projektu 1.602.000,00 PLN
2. Wydatki kwalifikowalne 1.602.000,00 PLN
3. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich
(90% kosztów kwalifikowanych)
1.441.800,00 PLN
  w tym:  
  - środki unii europejskiej 1.361.700,00 PLN
  - dotacja celowa z budżetu krajowego 80.100,00 PLN
4. Wkład własny 160.200,00 PLN

Celem Projektu jest:
- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom,
- dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
Planowane efekty Projektu:
-wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych,
- zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy,
- zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół w powiecie,
- zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,
- zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów zmieniającego się rynku pracy.