28 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

 

Tytuł grantu: „Cyfrowy Powiat

Beneficjent: Powiat Człuchowski

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Umowa o powierzenie grantu o numerze: 5617/P/2022

Planowany okres realizacji Projektu: od 5 października 2022 r. do końca października 2023r.

Cel grantu: zwiększenie poziomu cyfryzacji Urzędu Starostwa Powiatowego w Człuchowie oraz jednostek podległych, zwiększenia cyberbezpieczeństwa i wzmocnienia kompetencji w zakresie zdalnej obsługi interesantów.

Wartość: 167 504,14 brutto

Całkowite dofinansowanie: 167 504,14 brutto.