11 November 2019
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Listopad 2019
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

ZPORR

Przebieg realizacji projektu i oczekiwane korzyści
ZPORR Flaga UE

Po podpisaniu umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie realizacji projektu "Stworzenie e-urzędu oraz promocja wykorzystania Internetu w Powiecie Człuchowskim" przystąpiono do wyboru Wykonawcy poprzez ogłoszony przetarg nieograniczony, który cieszył się dużym zainteresowaniem a oferty ostatecznie złożyło 11 Wykonawców. Różnorodność ofert spowodowała b. duży rozrzut cenowy. Najtańsza złożona oferta opiewała na kwotę 927.373,76 zł a najdroższa 2.646.204,40 zł. W/w postępowaniu wniesiono szereg protestów i odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokonano 5.09.2005 r. a podpisanie umowy z Wykonawcą ComArch sp. z o. o. z Krakowa dokonano w dn.19.09.2005 r. Wybrany Wykonawca zobowiązał się wykonać projekt za cenę 1.384.475,52 zł. Prace przy projekcie Wykonawca rozpoczął od wykonania dokumentacji a następnie dokonał rozbudowy sieci LAN w Urzędach. Sieć LAN musiała zostać rozbudowana w szerszym zakresie aniżeli wcześniej zakładano. Kolejne etapy realizacji projektu to:

- dostawa i instalacja platform serwerowych

- dostawa i instalacja urządzeń do wprowadzenia dokumentów (skanery)

- dostawa i instalacja szerokopasmowych łączy internetowych

- dostawa, instalacje i konfiguracja oprogramowania do wprowadzania, archiwizacji i obiegu dokumentów

- szkolenie użytkowników i administratorów elektronicznego systemu do wprowadzania, archiwizacji i obiegu dokumentów

- dostawa i instalacja PIAP

W trakcie realizacji projektu dla jego unowocześnienia dokonano zmiany typu monitorów z CRT na LCD. W międzyczasie odbyto wiele spotkań promocyjnych zapoznających obywateli powiatu ze sposobem finansowania oraz korzyściami jakie może przynieść wdrożenie projektu. Ostatecznego odbioru wykonania projektu dokonano w dniu 29.07.2006 r. zgodnie z podpisaną umową. Realizacja tego projektu pozwala rozwiązać podstawowe problemy związane z infrastrukturą teleinformatyczną w Powiecie Człuchowskim. Szerokopasmowy dostęp do Internetu we wszystkich urzędach administracji wraz z powstałą infrastrukturą telekomunikacyjną stwarza podstawę do dalszego rozwoju powiatu. Możliwe będzie w przyszłości uruchomienie aplikacji programowych umożliwiających wprowadzenie usług online dla obywateli (np. podpis elektroniczny). Przy tworzeniu infrastruktury telekomunikacyjnej zachowana będzie zasada otwartości, tzn. będzie możliwe udostępnienie powstałej infrastruktury podmiotom trzecim. Projekt zapobiegnie tzw. wykluczeniu cyfrowemu terenów wiejskich Powiatu Człuchowskiego.

Herb Powiatu Człuchowskiego MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH

 

ZPORR Flaga UE

 

Modernizacja drogi powiatowej nr 2512G na odcinku Rzeczenica-Przechlewo wraz z mostem na rz. Brda

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Beneficjentem jest Powiat Człuchowski.

Wartość inwestycji wynosi 11.109 tys. zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 8.258 tys. zł. oraz współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.101 tys. zł .

W 2005 roku został przebudowany most na rz. Brda w m. Dolinka oraz zmodernizowany odcinek drogi o długości 3,8 km od Przechlewa do mostu, a w 2006 r. odcinek o długości 8,3 km od mostu do Rzeczenicy. Zakres robót drogowych obejmował poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6 m i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej. Przebudowa mostu polegała na wymianie przyczółków na nowe oraz wymianie przęsła.

Roboty budowlane zakończono w lipcu 2006 r.

Realizacja Projektu przewidziana jest na 2 lata. W 2005 roku został przebudowany most na rz. Brda w m. Dolinka oraz zmodernizowany odcinek drogi o długości 3,8 km od Przechlewa do mostu. Kontynuacja robót na odcinku od mostu do Rzeczenicy rozpocznie się w II kw. 2006 r.

 

Herb Powiatu Człuchowskiego Beneficjent: POWIAT CZŁUCHOWSKI

Projekt:„Utworzenie Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej 
w Człuchowie”

Wartość inwestycji – 2.019.095,50 zł Środki finansowe w wysokości 75% wartości kosztów kwalifikowanych na realizacje projektu pochodzą
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Unii Europejskiej
Wydatki związane z inwestycją oraz zakupem wyposażenia dla projektu „Utworzenie Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Człuchowie” zostały współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego

ZPORR Flaga UE

Herb Powiatu Człuchowskiego MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH

 

ZPORR Flaga UE

 

Modernizacja drogi powiatowej nr 2521G na odcinku Człuchów-Polnica - II etap od km 2+670 do km 10+185.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Beneficjentem jest Powiat Człuchowski.

Wartość inwestycji wynosi 4.742 tys. zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3,557 tys. zł. (75%) oraz współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 474 tys. zł(10%).

W 2005 roku został zmodernizowany odcinek drogi o długości 3 km, a w 2006 r.- odcinek o długości 4,5 km. Przebudowa polegała na poszerzeniu istniejącej jezdni do 5,5 m wraz z wykonaniem koniecznych poszerzeń na łukach poziomych i wykonaniem odpowiednich spadków poprzecznych.

Roboty budowlane zakończono w lipcu 2006 r.