18 July 2019
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Lipiec 2019
N P W Ś C Pt S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

efs

Powiat Człuchowski realizuje projekt pt. „Dajmy szansę niepełnosprawnym”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Projekt realizowany jest od 01.01.2012 do 31.10.2014 r.

Kwota dofinansowania: 299.999,99 zł.

 

W projekcie udział bierze 20 osób należących do grupy docelowej projektu tzn. jest to:

  1. osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

  2. zamieszkała na terenie powiatu człuchowskiego z wyłączeniem miasta Człuchów,

  3. z wykształceniem wyższym lub średnim,

  4. która nie pracuje i jest w wieku aktywności zawodowej.

 

Osoba biorąca udział w projekcie weźmie udział nieodpłatnie:

1. w jednym z następujących kursów:

a) podstawy księgowości,

b) kadry i płace z modułem płatnika,

c) pracownik kancelaryjny z modułem archiwizacji dokumentów.

Za udział w szkoleniu uczestnik otrzyma stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu określony w formie ryczałtu.

2. w 14 dniowym grupowym panelu warsztatowym zorganizowanym w formie stacjonarnej w ośrodku rehabilitacyjnym.

3. w 6-cio miesięcznym stażu; każdy z uczestników projektu otrzyma stypendium stażowe.

4. w indywidualnym doradztwie zawodowym.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Dajmy szansę niepełnosprawnym