28 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Orlik 2012
MSiT Herb Pomorskie Herb Powiatu Człuchowskiego
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Samorząd

Województwa Pomorskiego

Powiat Człuchowski
INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007 - 2008

Powiat Człuchowski zrealizował w 2008 roku w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012", dwie inwestycje polegające na budowie kompleksów boisk sportowych wraz budynkami sanitarno szatniowymi. Obiekty w godzinach przedpołudniowych wykorzystywane są jako zaplecze sportowe placówek ośiatowych, a w godzinach popołudniowych są udostępnione społeczności lokalnej pod nadzorem instruktora.

Pierwszy zespół boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" powstał w Człchowie przy ul. Koszalińskiej 2 i oddany do użytku 19 lipca 2008 roku. Koszt inwestycji wyniósł 1268968,69 zł w tym, 333 tys. złotych pozyskano z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 333 tys. złotych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. środki własne zaangażowane w inwestycję wyniosły 602968,69 zł. Obiekt oprócz boisk posiada zaplecze sanitarno-szatniowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zrealizowane poprzez modernizację istniejącego budynku.

Drugi kompleks boisk w ramach tego samego programu został wybudowany w Debrznie przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, ul. Królewska 5. Obiekt również pełni funkcję obiektu ogólnodostępnego i zaplecza sportowego dla wychowanków MOW. Zespłów boisk wraz z zapleczem sanitarno szatniowym został zrealizowany w okresie wrzesień-październik 2008 roku. Uroczyste przekazanie obiektu do eksploatacji nastąiło w dniu 30 października 2008 roku. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 1261593,62 zł w tym jak przy pierwszej inwestycji, 333 tys. złotych pozyskano z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 333 tys. złotych z budżetu Urzę Marszałowskiego Wojewówa Pomorskiego. Śodki włsne zaangażwane w inwestycję wyniosł 595593,62 zł Zaplecze sanitarno szatniowe obiektu wykonano w drodze adaptacji nieużywanych pomieszczeń w budynku Młdzieżwego Ośodka Wychowawczego.