28 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

 

Powiat człuchowski widzi siebie jako ważny dla Pomorza obszar dynamicznego i równomiernego rozwoju społeczno-gospodarczego, atrakcyjny dla inwestycji przemysłowych i przedsiębiorczości, z nowoczesnym i efektywnym rolnictwem i leśnictwem oraz różnymi formami turystyki. Jest to misja powiatu zawarta w Partnerskiej Strategii Rozwoju Powiatu Człuchowskiego, która jest konsekwentnie realizowana wspólnie z samorządami gminnymi i gospodarczymi powiatu oraz z sąsiadami.

Różnorodność gospodarcza gmin wchodzących w skład powiatu sprzyja integracji. Turystyka, rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, drzewne oraz handel to główne kierunki rozwoju gospodarki.

Na terenie powiatu człuchowskiego zarejestrowane są ponad cztery tysiące podmiotów gospodarczych. Poszczególne samorządy stwarzają nadzwyczaj dogodne warunki dla małych i średnich przedsiębiorstw. Istnieje możliwość uzyskania ulg podatkowych dla inwestorów, szczególnie tworzących nowe miejsca pracy.

Atrakcyjną ofertą są wchodzące w skład Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tereny inwestycyjne o powierzchni 15 ha położone w miejscowości Zagórki k. Człuchowa oraz Inkubator – Ośrodek Przedsiębiorczości w Debrznie, który podejmuje działania w celu aktywizacji przedsiębiorczości wśród mieszkańców. W przygotowaniu są tereny inwestycyjne Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Cierzniach.

Dowodem sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości są dobrze prosperujące rodzime firmy, a także zakłady z kapitałem zagranicznym.

Władze powiatu człuchowskiego chętnie nawiązują współpracę zarówno z partnerami krajowymi jak i zagranicznymi. Do tej pory gminy z terenu powiatu nawiązały współpracę z kilkoma miastami innych państw :miasto Człuchów z miastami Uslar i Konstantz oraz miastem francuskim Conches; gmina Czarne z niemiecką gminą Langlingen, gmina Debrzno z gminą Weinbach w Niemczech, a gmina Przechlewo z gminą Gramzow. Przedmiotem współpracy jest przede wszystkim wymiana doświadczeń z dziedziny administracji, udział w obchodach i uroczystościach jubileuszowych, festynach ludowych i imprezach sportowych, wymiana grup sportowych i młodzieży.

Ostatnio w powiecie człuchowskim obserwuje się wzrost aktywności społecznej, co wyraża się powstaniem wielu organizacji, których członkowie chcą sami kształtować otaczającą ich rzeczywistość. Powstały również dobrze działające stowarzyszenia : Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Czarne oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego. Dzięki działalności tego ostatniego powstała niedawno Fundusz Stypendialny , który od roku szkolnego 2001/2002 wspomaga finansowo uczącą się młodzież. W ramach SWRPCZ działa Koło Agroturystyczne zrzeszające prowadzących gospodarstwa agroturystyczne z terenu ziemi człuchowskiej. Starostwo Powiatowe powołało do życia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie, gdzie mogą kształcić się zarówno dorośli jak i młodzież w systemie wieczorowym i zaocznym.

 

 

Starostwo Powiatowe podpisało umowę partnerską z powiatem Northeim. Współpraca obu powiatów ma na celu pogłębienie wzajemnego poznania kultury i języka oraz wymiany doświadczeń i obejmuje w szczególności następujące dziedziny : opiekę medyczną i rehabilitację, oświatę, straż pożarną i ratownictwo, wymianę młodzieży, kulturę i sport, gospodarkę i turystykę.

Podpisanie umowy partnerskiej w Człuchowie

 

Podpisanie umowy partnerskiej w Northeim