05 December 2022
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

"Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul. Spacerowej i 2503G ul. Szkolnej w m. Koczała obejmującą budowę przejść dla pieszych"

flaga i godlo na www

Umowa o udzielenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w części dotyczącej zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na realizację zadania została podpisana w dniu 21 października 2021 r.

Kwota dofinansowania: 321 767 zł

Całkowita wartość inwestycji: 402 209,86 zł

Zadanie obejmuje budowę dwóch przejść dla pieszych na ul. Spacerowej i ul. Szkolnej w Koczale mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Nowe przejścia umożliwiają bezpieczne dojście dzieci do szkoły. Zadanie to poprawi również bezpieczeństwo pieszych zmierzających z osiedla i centrum wsi, do nowego dyskontu spożywczego. Inwestycja ta obejmuje również budowę chodników kanalizujących ruch pieszy, nowego oświetlenia drogowego przy przejściach oraz w kierunku m. Łękinia. Dodatkowo zostanie ustawione nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz ogrodzenia w obszarze dojścia i przejścia.

Termin realizacji inwestycji: do końca czerwca 2022 roku.

Koczala2 foto 2021a m

Zakończyliśmy przebudowę:

20220516 122401

20220516 122551

20220516 122641

20220516 122745

20220516 122718

20220516 122625