05 December 2022
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

"Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewskiej w m. Rzeczenica"

flaga i godlo na www

Umowa o udzielenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w części dotyczącej zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na realizację zadania została podpisana w dniu 9 grudnia 2021 r.

Kwota dofinansowania: 62 983 zł

Całkowita wartość inwestycji: 78 729,90 zł

Zadanie obejmuje budowę przejścia dla pieszych na ul. Przechlewskiej w Rzeczenicy mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Nowe przejście umożliwi bezpieczne dojście dzieci do szkoły. Zadanie to poprawi również bezpieczeństwo pieszych zmierzających do kościoła. Inwestycja ta obejmuje również przebudowę chodników oraz budowę doświetlenia przejścia. Dodatkowo zostanie ustawione nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz ogrodzenia segmentowe.

Termin realizacji inwestycji: do końca czerwca 2022 roku.

Rzeczenica1 foto 2021a m