09 December 2022
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

"Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2539G ul. Leśnej w m. Czarne"

flaga i godlo na www

Umowa o udzielenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w części dotyczącej zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na realizację zadania została podpisana w dniu 9 grudnia 2021 r.

Kwota dofinansowania: 112 151 zł

Całkowita wartość inwestycji: 140 189,90

Zadanie obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Leśnej w Czarnem mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych. Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych poprawi bezpieczne dojście dzieci do szkoły. Inwestycja ta obejmuje również przebudowę chodników oraz budowę doświetlenia przejścia. Dodatkowo zostanie ustawione nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz ogrodzenia segmentowe.

Termin realizacji inwestycji: do końca czerwca 2022 roku.

Czarne1 foto 2021a m