29 May 2022
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Aktualności Starostwo

  Celem projektu jest: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”, realizowanego na podstawie umowy o dofinasowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. Grant zawarty w umowie w wysokości 32 636,48zł. przeznaczony jest na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek, które ze względu bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też, które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt.

Grantobiorca: Powiat Człuchowski ( na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Zamkowa 19)

Umowa nr: COVID-19.02.11.8

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 32 636,48zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich: 27 470,13zł.

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 5 166,35 zł.

Planowany termin realizacji projektu: od 01.05.2020r. do 31.08.2021r.

Plakat informacyjny

 

Obrazek ilustracyjny kampanii informacyjnej nt. pracy sezonowej w UE

Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MERCEDES Sprinter

stanowiące mienie Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie

Ogłoszenie o przetargu GT31Ogłoszenie o przetargu GT31


 

Podkategorie