05 July 2022
 • Człuchów
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne
 • człuchów opis
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne

Aktualności Starostwo

Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MERCEDES Sprinter

stanowiące mienie Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie

Ogłoszenie o przetargu GT31Ogłoszenie o przetargu GT31


 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku.

Szczegóły ogłoszenia


 

Zarząd Powiatu Człuchowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku.

Szczegóły konkursu


 

Starostwo Powiatowe w Człuchowie informuje, iż z dniem 20 listopada 2020 r. mija  termin składnia wniosków  o wypłatę dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji zadań przez spółki wodne. Wnioski należy składać do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Okopowa 21/27, 80 - 810 Gdańsk.

        Jednocześnie przekazuje się do informacji, że spółki wodne są zobowiązane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa, szczegółowych danych w zakresie:

 1. całkowitej długości rowów melioracyjnych (w mb/km) podlegających konserwacji w ramach działalności spółki,

 2. długości rowów melioracyjnych dla których przeprowadzono konserwację w danym roku (w mb/km),

 3. całkowitej powierzchni terenu objętego działalnością spółki (w ha),

 4. powierzchni terenu objętego działalnością spółki, meliorowanej przez sieć drenarską (w ha),

 5. kosztów wykonanych robót w danym roku związanych z utrzymaniem sieci drenarskiej, w tym kosztów usuwania awarii sieci, przekładania rurociągów drenarskich, naprawy studzienek i wylotów drenarskich,

 6. kosztów wszystkich wykonanych robót w danym roku, związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, pokrywanych z różnych źródeł,

 7. wartości dotacji i środków uzyskiwanych z innych źródeł,

 8. sumę wartości robót konserwacyjnych, wykonanych w danym roku indywidualnie przez właścicieli gruntów w granicach terenu objętego działalnością spółki, w ramach wkładu własnego (np. okaszanie, odkrzczanie, rozplanowywanie urobku).

        Zgodnie z art. 462 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) nadzór i kontrola nad działalnością spółki wodnej należy do kompetencji właściwego miejscowo starosty, zatem wniosek spółki wymaga zaopiniowania przez starostę.

        W przypadku pytań proszę kontaktować się z pracownikiem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – panią Marią Mielczarek –  pokój 399 J, tel. 58 30 77 201.

Podkategorie