27 October 2020
 • Człuchów
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne
 • człuchów opis
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne

Aktualności Starostwo

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Słupsku III

I Sesja Rady Powiatu Człuchowskiego VI kadencji odbędzie się 23 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Człuchowie, sala obrad nr 207/2 (I piętro)

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji.
 2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
 3. Ślubowanie radnych.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady.
 5. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Wskazanie przez Komisarza Wyborczego obligatoryjnych punktów porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranego organu stanowiącego nie oznacza braku możliwości - po dokonaniu wyboru przewodniczącego - podjęcia uchwały w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z 1998 r. o samorządzie powiatowym o rozszerzeniu porządku obrad o inne punkty.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 9 listopada 2018 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Człuchowskiego nr 534/117/2018 z dnia: 2018.10.25 - w sprawie realizacji zadania publicznego w obszarze edukacji, polegającego na wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów z terenu powiatu człuchowskiego

LINK

 

Zmiana godziny XLIX sesji Rady Powiatu Człuchowskiego, szczegóły w linku poniżej.

LINK

 Herb Powiatu Człuchowskiego

 

XLIX Sesja Rady Powiatu Człuchowskiego

Sesja odbędzie się w dniu 18 października 2018r. o godz. 10,00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

Ogłoszenie oraz proponowany porządek obrad do pobrania TUTAJ

Podkategorie