29 November 2021
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Aktualności Starostwo

  Starosta Człuchowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10 listopada 2021 roku wydana została decyzja o zezwoleniu na czasowe zajęcie części nieruchomości, położonej w obrębie (0004) Krzemieniewo, gmina Carne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41.

Pełna treść obwieszczenia


 

Załącznik do uchwały Nr 363/105/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 9 listopada 2021 r.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego

z dnia 09 listopada 2021 roku

o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w obszarze edukacji, polegającego na wyrównaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów z terenu powiatu człuchowskiego

  1. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego z siedzibą w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 5 77-300 Człuchów, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w obszarze edukacji, polegającego na wyrównaniu szans edukacyjnych wśród uczniów szkół i studentów z terenu powiatu człuchowskiego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
  2. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustawy zamieszcza się ofertę w:
  3. Uwagi do oferty można zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, do dnia 17 listopada 2021 r. w formie pisemnej.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Człuchowskiego /pdf/

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 39/2021

Starosty Człuchowskiego

z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Człuchowie

 

 

 

 

Uchwała nr 348/90/2021

Zarządu Powiatu Człuchowskiego

z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie wniosku do Rady Powiatu Człuchowskiego o utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Człuchowskiego oraz przeprowadzenia konsultacji projektu statutu Młodzieżowej Rady Powiatu Człuchowskiego

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do Umowy zawartej w dniu 12.07.2021 r. w Człuchowie pomiędzy Powiatem Człuchowskim a Ośrodkiem Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa, której przedmiotem zamówienia jest opracowanie Partnerskiej Strategii Rozwoju Powiatu Człuchowskiego.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców Powiatu Człuchowskiego o wypełnienie ankiety, której celem jest określenie najważniejszych barier dla Powiatu Człuchowskiego oraz w wyborze obszarów priorytetowych dla rozwoju Powiatu.

Poniżej odnośnik do ankiety

Ankieta

 

 

 

 

Podkategorie