29 May 2022
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Aktualności Starostwo

ZAKŁAD WDROŻEŃ I USŁUG TECHNICZNYCH - ROZBUDOWAStacja kontroli pojazdów oraz myjnia samochodowa powstały w Powiatowym Zakładzie Wdrożeń i Usług Technicznych w Czarnem. Są to kolejne elementy powstającego tam Centrum Kształcenia Praktycznego. Jego organizowanie rozpoczęto dwa lata temu od budowy pierwszego na Pomorzu - Miasteczka Ruchu Drogowego. Teraz czynne są już kolejne elementy infrastruktury: Stacja Kontroli Pojazdów, zespół myjni samochodowych dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów oraz całodobowy parking. Docelowo powstaną tam też inne warsztaty i laboratoria. "Budujemy to z myślą o uczniach naszych szkół technicznych i zawodowych. Tam będą oni mogli kształcić się praktycznie w większości zawodów przez siebie wybranych" - mówi Aleksander Gappa, starosta człuchowski.

W przyszłości planuje się tam również uruchomienie warsztatów naprawczych i szkoły nauki jazdy. Już teraz dzieci i młodzież z regionu korzystając z Miasteczka Ruchu Drogowego, zdobywają tam karty rowerowe i motorowerowe.

Uczniowie kształcący się w zawodach niezwiązanych z profilem ośrodka, będą mogli nadal odbywać praktyki w innych zakładach pracy. Mowa tu przede wszystkim o przemyśle spożywczym.

Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego już pochłonęła 4mln złotych. Zakres jego dalszej rozbudowy będzie uzależniony od dostępności środków unijnych w latach przyszłych.


STAROSTWO POWIATOWE W CZŁUCHOWIE

Nota prawna:

Starostwo Powiatowe w Człuchowie jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej oraz przesyłanych w załącznikach. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.

Plik dźwiękowy

ZWIUT

 

ZWIUT

 

ZWIUT

Projektu programu współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2014.

projekt programu do pobrania

Ogłoszenie dotyczy udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego. Konsultacjom poddana zostanie prognoza oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t.)

 

pełna treść ogłoszenia

ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM REHABILITACJI

 

Jeszcze w tym roku ma powstać pierwszy w województwie pomorskim oddział dla osób cierpiących na stwardnienie rozsiane. Ośrodek będzie otwarty w Czarnem w powiecie człuchowskim. Przy tamtejszym Powiatowym Centrum Rehabilitacji zbudowano już specjalistyczny obiekt dla tego celu. Jest on przygotowany na przyjęcie ponad 40 pacjentów. "W tej chwili pozostały nam do uzgodnienia bardzo ważne formalności" - mówi Aleksander Gappa, starosta człuchowski. "Mam nadzieję, że moje negocjacje z wojewodą, marszałkiem, lekarzem wojewódzkim i Narodowym Funduszem Zdrowia, nie potrwają dłużej niż do maja" - dodaje.

 

Budowa nowego oddziału kosztowała 4mln złotych. Złożyły się na nią zarówno środki zewnętrzne i Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

 

Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem to największy i najbardziej profesjonalny tego typu kompleks w regionie. W jego skład wchodzą między innymi: Dom Pomocy Społecznej dla 197 kobiet ze schorzeniami psychicznymi, Zakład Aktywności Zawodowej dla 50 niepełnosprawnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Centrum Rehabilitacji. Z usług ośrodka korzystają pacjenci z całego kraju. Większość procedur medycznych jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

STAROSTWO POWIATOWE W CZŁUCHOWIE

 

Nota prawna:

 

Starostwo Powiatowe w Człuchowie jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej oraz przesyłanych w załącznikach. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.

 

Plik dźwiękowy

 

PCRiTR

 

PCRiTR

 

 

PCRiTR

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na obszarze województwa pomorskiego.

POBIERZ - plik pdf

Podkategorie