28 March 2023
 • Człuchów
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne
 • człuchów opis
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne

Aktualności Starostwo

Starostwo Powiatowe w Człuchowie informuje, że z dniem 20 listopada 2022 r. mija  termin składnia wniosków o wypłatę dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji zadań przez spółki wodne. Wniosek należy składać do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Okopowa 21/27, 80 - 810 Gdańsk.
    Jednocześnie przekazuje się do informacji, że spółki wodne są zobowiązane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa, szczegółowych danych w zakresie:
   

 1. całkowitej długości rowów melioracyjnych (w mb/km) podlegających konserwacji w ramach działalności spółki,
     
 2. długości rowów melioracyjnych dla których przeprowadzono konserwację w danym roku (w mb/km),
     
 3. całkowitej powierzchni terenu objętego działalnością spółki (w ha),
     
 4. powierzchni terenu objętego działalnością spółki, meliorowanej przez sieć drenarską (w ha),
     
 5. kosztów wykonanych robót w danym roku związanych z utrzymaniem sieci drenarskiej, w tym kosztów usuwania awarii sieci, przekładania rurociągów drenarskich, naprawy studzienek i wylotów drenarskich,
     
 6. kosztów wszystkich wykonanych robót w danym roku, związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, pokrywanych z różnych źródeł,
     
 7. wartości dotacji i środków uzyskiwanych z innych źródeł,
     
 8. sumę wartości robót konserwacyjnych, wykonanych w danym roku indywidualnie przez właścicieli gruntów w granicach terenu objętego działalnością spółki, w ramach wkładu własnego (np. okaszanie, odkrzaczanie, rozplanowywanie urobku).


    Zgodnie z art. 462 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) nadzór i kontrola nad działalnością spółki wodnej należy do kompetencji właściwego miejscowo starosty, zatem wniosek spółki wymaga zaopiniowania przez starostę.


 

 

W związku z prowadzoną procedurą, mającą na celu utworzenie listy kwalifikatorów gruntów, biegłych w postępowaniach administracyjnych w zakresie:

 • ustalenia gleboznawcze klasyfikacji gruntów,
 • aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 • sporządzania opinii dotyczących projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

zapraszamy do złożenia wniosku o wpis na listę biegłych w postępowaniach administracyjnych.

Informacja oraz regulamin powoływania biegłych klasyfikatorów gruntów w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Sławeńskiego


Baner - Spójność edukacyjna w praktyce samorządowej i szkolnej

 

 


 

PLAKAT DSZW mini

 

Dobrowolną służbę kandydat rozpocznie od 28-dniowego szkolenia podstawowego. Okres szkolenia, w trakcie którego ochotnik będzie zdobywał wiedzę i podstawowe umiejętności żołnierskie, zakończy się uroczystym złożeniem przysięgi.

Następnie żołnierze trafią na trwające do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne, połączone             z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym. Będzie ono prowadzone m.in. w jednostkach wojskowych oraz centrach i ośrodkach szkolenia.

Aby oferta dobrowolnej służby była atrakcyjna dla kandydatów, MON zadbało także o jej aspekt finansowy. Ochotnik będzie więc co miesiąc otrzymywał wynagrodzenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Obecnie to 4560 zł brutto. Korzyści będzie jednak więcej – każdy, kto ukończy dobrowolną służbę, będzie miał pierwszeństwo w naborze w szeregi armii zawodowej, ale też – jeśli nie będzie chciał wstąpić do wojska – pierwszeństwo zatrudnienia na stanowiskach w administracji publicznej zgodnie   z wymaganymi kwalifikacjami.

Turnusy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w 2022 r.

Pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na potrzeby korpusu szeregowych w 2022 r. - szkolenia podstawowego w centrach i ośrodkach szkolenia oraz jednostkach wojskowych w wymiarze:

a) 28-dniowych turnusów w terminach:

- od dnia 4 lipca do dnia 31 lipca,

- od dnia 1 sierpnia do dnia 28 sierpnia,

- od dnia 5 września do dnia 2 października.

- od dnia 3 października do dnia 30 października,

- od dnia 14 listopada do dnia 11 grudnia,

https://www.infor.pl/.../U23.2022.146.0000082,decyzja-nr...

𝗣𝗿𝘇𝘆𝗷𝗱𝗼 #WCR 𝗶 𝘄𝘀𝘁𝗮̨𝗽 𝗱𝗼 #DobrowolnaZasadniczaSłużbaWojskowa 𝗮𝗯𝘆 #ZostańŻołnierzem #WojskoPolskie

Więcej informacji o służbie wojskowej uzyskasz na https://wcrczluchow.wp.mil.pl

 

 


 

Informujemy, że na stronie https://bip.powiatczluchowski.org.pl umieszczony został raport o stanie Powiatu Człuchowskiego za 2021 rok. Dołączono równieź do pobrania informację o możliwości zabrania głosu w debacie oraz formularz zgłoszenia zamiaru zabrania głosu w debacie nad raportem.

 


 

Podkategorie