Kontakt

UWAGA

OGŁOSZENIE

Starosty Człuchowskiego


Od dnia 03 sierpnia 2020 r. do odwołania w Starostwie Powiatowym w Człuchowie bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie:

  • w godzinach 8:00-14:00,
  • z zachowaniem zasad wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1066 ze zm.)
  • interesanci będą wpuszczani do urzędu pojedynczo, zgodnie z kolejnością przed wejściem,
  • na wejściu interesanci będą poddawani pomiarowi temperatury ciała,
  • zasadą będzie obsługa jednego interesanta na każdy z wydziałów/referatów Starostwa. Zasada ta nie będzie obowiązywać osób, o których mowa w § 15 ust. 3 w/w rozporządzenia.

Jednocześnie przypominam o możliwości załatwiania spraw w formie:

1) telefonicznie: +48 59 834 25 95

+48 59 834 34 61 -3

fax: +48 59 834 25 39

2) drogą elektroniczną:
e-mail: starostwo@czluchow.org.pl oraz

platforma ePUAP: /9a997paoev/SkrytkaESP

Powiatowy System Komunikacji Online

Wszystkie druki dostępne są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Człuchowie pod adresem: http://eboi.powiatczluchowski.org.pl/dokumenty/wydzial.dhtml
 

Wykonawcy prac geodezyjnych mają także do dyspozycji portal mapy.czluchow.org.pl/osrodek

Płatności i należności publicznoprawne należy regulować w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym albo przekazem pocztowym na określony rachunek bankowy BS Człuchów 69 9326 0006 0012 1675 2000 0010.

Ewentualne zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Człuchowie będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem strony:

http://bip.powiatczluchowski.org.pl/

https://www.starostwo.czluchow.org.pl/


Starostwo Powiatowe w Człuchowie
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów

Herb Powiatu Człuchowskiego

tel. +48 59 834 25 95
+48 59 834 34 61 – 3
tel./fax +48 59 834 25 39
http://www.starostwo.czluchow.org.pl
starostwo@czluchow.org.pl

Przetwarzanie danych osobowych – KLAUZULA INFORMACYJNA

Adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /9a997paoev/SkrytkaESP    

Informacje na temat skrzynki ePUAP
Godziny urzędowania :
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15

Rejestracja pojazdów (przerejestrowanie, wyrejestrowanie – po demontażu) w godzinach 8.00 – 14.00

NIP: 843-14-28-801   REGON: 770983160

Podstawowe konto bankowe Starostwa Powiatowego w Człuchowie
Bank Spółdzielczy Człuchów,Nr konta : 69 9326 0006 0012 1675 2000 0010